/82

Tác phẩm Luc Vân Tiên

Upload: TungTungTung.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 124|Tải về: 0

Lục Vân TiênCâu 1 - 199 Trước đèn xem chuyện Tây Minh Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le Hỡi ai lẵng lặng mà nghe Dữ răn việc trước, lành dà thân sau Trai thời trung hiếu làm đầu Gái thời tiết hạnh là câu trau mình Có người ở quận Ðông Thành Tu nhân tích đức sớm sinh con hiền Ðặt tên là Lục Vân Tiên Tuổi vừa hai tám, nghề chuyên học hành Theo thầy nấu sử sôi kinh Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao Văn đà khởi phụng đằng giao Võ thêm ba lược sáu thao ai bì Xẩy nghe mở hội khoa thi Vân Tiên vào tạ tôn sư xin về: "Bấy lâu cửa Thánh dựa kề Ðã tươi khí tượng lại xuê tinh thần Nay đà gặp hội long vân Ai ai mà chẳng lập thân buổi này. Chi lăm bắn nhạn ven mây Danh tôi đặng rạng, tiếng thầy bay xa...