/2

TÁCH GỘP TRONG PHẠM VI 8

Upload: ThaoLaBich.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3365|Tải về: 4

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀYThứ năm, ngày 02 tháng 12 năm 2010Hoạt động chung: LQVT: Bé Chia Đối Tượng 8 Thành 2 Phần Lĩnh vực phát triển: Phát triển nhận thứcI. Mục đích yêu cầu:- Trẻ biết tách - gộp 8 đối tượng thành 2 phần, nhận biết các đặc điểm ,tên gọi dụng cụ một số nghề như: ống chích , bàn bào,

[Ẩn quảng cáo]