/2

Tài liệu dạy sơ đồ Hoocner rất tốt

Upload: SonNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 570|Tải về: 2

CÁCH LÀM CỤ THỂ KHI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HOOCNER **Công dụng:  Dùng để chia một thức bậc n có dạng anxn + an-1xn-1 +…+a0 cho biểu thức (x-a)  Lợi dụng khả chia thức nhanh chóng, đồ Hoc-ne thường dùng nhiều nhất trong việc giải phương trình bậc 3 (hay bậc cao hơn), khi ta biết một nghiệm của phương trình (đ

[Ẩn quảng cáo]