Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/161

Tài liệu giới thiệu Latex

LaTex là một hệ thống soạn thảo rất phù hợp với việc tạo ra các tài liệu khoa học và toán học với chất lượng bản in rất cao Đồng thời, nó cũng rất phù hợp với các công việc soạn thảo tài liệu khác từ thư từ cho đến những cuốn sách hoàn chỉnh Tài liệu ngắn gọn này sẽ giới thiệu về Latex2e và hầu hết các ứng dụng của Latex

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:182|Tải về:3|Số trang:161

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: