/161

Tài liệu giới thiệu Latex

Upload: TuanNguyen.dokovn0|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 397|Tải về: 3

LaTex là một hệ thống soạn thảo rất phù hợp với việc tạo ra các tài liệu khoa học và toán học với chất lượng bản in rất cao Đồng thời, nó cũng rất phù hợp với các công việc soạn thảo tài liệu khác từ thư từ cho đến những cuốn sách hoàn chỉnh Tài liệu ngắn gọn này sẽ giới thiệu về Latex2e và hầu

[Ẩn quảng cáo]