Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/115

Tai lieu nghiep vu su pham

Lượt xem:419|Tải về:2|Số trang:115 | Ngày upload:09/11/2012

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊNa/. Soạn giảng : Lên lớp phải có giáo án. Thực hiện nghiêm túc qui định soạn giảng: Bài soạn phải tinh giản, phải thể hiện đủ các nội dung cơ bản và làm nổi bật được kiến thức trọng tâm. Giáo án phải được Tổ chuyên môn xét duyệt hàng tháng. Các tiết thực hành thí nghiệm phải nghiêm túc thực hiện. Mỗi giáo viên bộ môn phải lập được kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học ngay trong tháng 09. Kế hoạch đó phải được Tổ chuyên môn và Hiệu phó chuyên môn duyệt để theo dõi và cùng thực hiện. Các ĐDDH còn dùng được trong Nhà trường thì nhất thiết phải sử dụng (đối với các tiết có sử dụng ĐDDH). Hàng tháng sẽ đưa việc sử dụng ĐDDH vào nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn để trao đổi tìm giải pháp khắc phục những khó khăn (...