Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/26

Tai lieu on tap Van 8

Lượt xem:245|Tải về:0|Số trang:26 | Ngày upload:10/11/2012

Củng cố một số kiến thức Tiếng Việt 7A/ Mục tiêu:Giúp học sinh khắc sâu kiến thức, nắm vững một số kỹ năng : chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, rút gọn và mở rộng câu để vận dụng vào việc tao lập văn bản.Rèn kỹ năng nhận biết và vận dụng.B/ Nội dung: 1/ Cho học sinh nhắc lại khái niệm câu chủ động.Câu có CN thực hiện hành động hướng vào người, vật khác.Ví du: Bạn Lan đang giặt quần áo.2/ Cho học sinh nhắc lại khái niệm câu bị động.Câu có chủ ngữ chỉ đôi tượng của hành động đợc nêu ra ….Ví dụ: Ngôi nhà này được ông nội tôi xây từ năm 1992.3/ Cách chuyển câu chủ động thành câu bị động :4/ Câu rút gọn:Rút gọn CNRút gọn VNRút gọn cả CN& VN5/ Mở rộng câu:Thêm trạng ngữ cho câu.Thêm các cụm CV làm thành phần câu.C.Bài tập:Chuyển những câu sau...