/26

Tai lieu on tap Van 8

Upload: MinhNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 443|Tải về: 0

Củng cố một số kiến thức Tiếng Việt 7A/ Mục tiêu:Giúp học sinh khắc sâu kiến thức, nắm vững một số kỹ năng : chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, rút gọn và mở rộng câu để vận dụng vào việc tao lập văn bản.Rèn kỹ năng nhận biết và vận dụng.B/ Nội dung: 1/ Cho học sinh nhắc lại khái niệm câu ch

[Ẩn quảng cáo]