Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tai nan thuong gap o tre nguyen nhan benphap

Lượt xem:325|Tải về:1|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

NHỮNG TAI NẠN THƯỜNG XẢY RA TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ PHÒNG --------------------1 Tai nạn do nước: - Nước chứa trong xô, chậu - Nứớc trong hồ bơi, hồ chơi nước - Nước ở các hố, ao gần trường .2. Tai nạn do chấn thương : - Té lầu do chấn song quá thưa. - Té cầu thang do không có tay vịn hoặc tay vịn cao quá - Té do trèo leo - Té do trượt chân vì nước ở nhà vệ sinh - Té do ngồi bô - Té đập đầu do thụt chân ở giường nôi - Té do đẩy nhau đập đầu vào cạnh tủ - Té do chậu cây rớt trúng đầu - Chấn thương do kệ đồ chơi đổ vào người3. Tai nạn do hóc sặc, ngạt thở do dị vật đường hô hấp - Sặc sữa do vừa ngủ vừa bú bình - Sặc bột, cháo cơm, do...