/5

Tài ứng xử - giao tiếp thông minh

Upload: SuSuPearl.dokovn|Ngày: 04/03/2013|Lượt xem: 494|Tải về: 18

Chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai đang cùng học viên giải quyết vấn đề khó xử trong giao tiếp Ứng xử là phản ứng của con người đối với sự tác động của người khác trong một tình huống nhất định Tuy nhiên, để đạt được sự thành công trong giao tiếp lại phụ thuộc vào vốn sống và nếp giáo dục của gia đình

[Ẩn quảng cáo]