/5

Tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh

Upload: KagoBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 306|Tải về: 2

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Đạo đức là cái gốc của con người, đảm bảo cho xã hội tồn tại và phát triển: Đạo đức, theo nghĩa chung nhất là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm các nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng được xã hội thừa nhận. Có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi

[Ẩn quảng cáo]