Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh

Lượt xem:130|Tải về:2|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Đạo đức là cái gốc của con người, đảm bảo cho xã hội tồn tại và phát triển: Đạo đức, theo nghĩa chung nhất là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm các nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng được xã hội thừa nhận. Có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội. Đạo đức là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, gắn liền với sự tồn tại và phát triển của cộng đồng dân tộc trong phạm vi đất nước. Truyền thống đạo đức cơ bản của dân tộc Việt Nam: yêu nước; tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng; cần cù, siêng năng, thích ứng, sáng tạo; lòng nhân nghĩa. Bác Hồ khẳng định đạo đức là gốc của người cách mạng, Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Bác ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối; Bác viết: “ Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn; cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức cách mạng giúp cho con người vững vàng trong thử thách, Bác Hồ khẳng định: “ Có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước; khi gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phát khiêm tốn, mới “ lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo”. Tuy nhiên, sau những thành công vang dội của Đảng ta, của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến thần thánh và những thành tựu sau hai mươi năm đổi mới; Đảng ta đang đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Những suy thoái đó biểu hiện: chủ nghĩa cá nhân, lối sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi có xu hướng ngày càng gia tăng; tham nhũng, đưa và nhận hối lộ, bòn rút, lãng phí của công diễn ra ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương có chiều hướng gia tăng và trở thành quốc nạn. Vụ án tham nhũng, đưa và nhận hối lộ gần đây nhất mà các phương tiện thông tin công bố là vụ PMU 18 làm thất thoát tiền của nhà nước, của nhân dân hàng ngàn tỉ đồng, đã phá hoại chính sách kinh tế- xã hội của đất nước, đã kiềm hãm sự phát triển kinh tế, gây lo ngại cho các nhà đầu tư trong nước lẫn ngoài nước. Một bộ phận cán bộ, đảng viên quan liêu, xa dân; lãnh đạo vô cảm trước những khó khăn, bức xúc, những yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân và các doanh nghiệp; lối sống thiếu trung thực, cơ hội, “chạy chọt” vì lợi ích cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ. Lời nói không đi đôi với việc làm: nói và làm trái với nghị quyết của Đảng, phát ngôn tùy tiện vô nguyên tắc. Suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình, quan hệ cá nhân và xã hội; tranh chấp tài sản, ngược đãi ông bà, lừa đảo bạn bè, lối sống buông thả, tệ ma túy, cờ bạc. Đạo đức nghề nghiệp sa sút kể cả những nghề được xã hội tôn vinh. Sự suy thoái đạo đức được xem như quốc nạn dẫn đến những tác hại không nhỏ: giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước đối với nhân dân; giảm đi sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Đảng; phá hoại hạnh phúc gia đình; suy giảm nguồn nhân lực của đất nước làm thiệt hại nền kinh tế của đất nước. Nếu nguy cơ này không được đẩy lùi trong thời gian sớm thì sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, đây là trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang vì vậy phải xây dựng một nền tảng đạo đức vững chắc. Cần phải học tập và làm