/1

TẦM QUAN TRỌNG VÀ THỰC TRẠNG CỦA TTATGT

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 225|Tải về: 0

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ THỰC TRẠNG GIAO THÔNG HIỆN NAY.Giáo dục về trật tự An toàn giao thông là một nhiệm vụ quan trọng mà các cơ quan chức năng phải thực hiện đối với toàn dân. Bất kỳ ở đâu có đường xá, xe cộ và sự đi lại của con người thì phải Giáo dục luật giao thông để

[Ẩn quảng cáo]