/3

TẬP ĐỀ ÔN TẬP ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 4

Upload: NgocAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 268|Tải về: 1

Đề 1: Bài 1:Tìm giới hạn của day so va hàm số   c1 ; Bài 2: a) Tìm giá trị của tham số m để hàm số liên tục trên tập xác định b) Xét tính liên tục của hàm số:  Bài 3: Chứng minh phương trình sau có ít nhất 2 nghiệm: x5+6x4 -1=0 Đề 2: Bài 1:Tìm giới hạn của hàm số   Bài 2: a) ìm

[Ẩn quảng cáo]