/24

TẬP ĐỌC: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 1509|Tải về: 6

A. MỤC TIÊU:. 1. Đọc trôi chảy toàn bài, đọc lưu loát các tên riêng nước ngoài, đọc rành mạch các chữ số chỉ ngày, tháng, năm.. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng rõ ràng, chậm rãi, ngợi ca Ma - gien - lăng và đoàn thám hiểm.. 2. Hiểu các từ ngữ trong bài.. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện..

[Ẩn quảng cáo]