/1

Tập Giáo án Hóa học 11 cơ bản

Upload: VanThuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 411|Tải về: 11

(Nội dung hoàn chỉnh và đã chỉnh sửa lần 1)Chương trình: 2 tiết / tuần x 35 tuần = 70 tiết/ năm( CẢ NĂM = 41 LÝ THUYẾT + 12 LUYỆN TẬP + 6 THỰC HÀNH + 5 ÔN TẬP + 6 KIỂM TRA = 70 TIẾT TRONG ĐÓ: ÔN TẬP ĐẦU NĂM + ÔN HKÌ 1 + ÔN CUỐI NĂM = 5 TIẾT, 6 TIẾT KIỂM TRA TRONG CẢ 2HK)ÔN TẬP ĐẦU NĂM (1) Tuần Tiết Người soạn Ngày soạn Ngày lên lớpDạy lớp11 (1/2) 06 / 8/200 / 9/200811(Ch/tr chuẩn)I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC.1. Kiến thức: - Ôn tập lí thuyết hoá học về nguyên tử, liên kết hoá học, định luật tuần hoàn, phản ứng oxi hoá – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học. - Hệ thống tính chất vật lí, hoá học của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố trong nhóm halogen, oxi – lưu huỳnh. - Vận...