Tập hồ sơ kiểm tra toàn diện giáo viên THCS

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 774|Tải về: 7

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNGTRƯỜNG THCS LIÊNG TRANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐạ Tông, ngày … tháng … năm 20……HỒ SƠ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN( Theo hướng dẫn số 106/Ttr ngày 31/3/2004 của kiểm tra Bộ GD&ĐT)Họ và tên giáo viên được kiểm tra:

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày … tháng … năm 20……


HỒ SƠ
KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN
( Theo hướng dẫn số 106/Ttr ngày 31/3/2004 của kiểm tra Bộ GD&ĐT)

Họ và tên giáo viên được kiểm tra: ………………………………………
Tổ : …………………………………………..Trường THCS Liêng Trang
Dạy môn : ………………… Lớp …...…………………………………….
Ngày, tháng, năm được kiểm tra: ………………………………………...
Họ và tên kiểm tra viên: ………………………………………………….


Hồ sơ gồm có:
Các phiếu đánh giá tiết dạy ( …… phiếu)
01 phiếu đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khác của giáo viên.
01 biên bản kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên.
01 phiếu đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn.
01 phiếu đánh giá, xếp loại hồ sơ chuyên môn.
01 phiếu khảo sát chất lượng học sinh kèm theo đề khảo sát.

[Ẩn quảng cáo]