Tập huấn công tác Đội (Sao Nhi đồng)

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 845|Tải về: 8

CÔNG TÁC NHI ĐỒNGSINH HOẠT SAO NHI ĐỒNGTẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHINĂM HỌC 2009 - 2010I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGII. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊIII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH MỘT BUỔI SINH HOẠT SAOIV. CÁCH THỨC NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHI ĐỒNG TRONG SINH HOẠT SAOV. THỰC HÀNHI. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGLà một hình

CÔNG TÁC NHI ĐỒNG
SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG
TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỘI
VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
NĂM HỌC 2009 - 2010
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
II. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
MỘT BUỔI SINH HOẠT SAO
IV. CÁCH THỨC NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHI ĐỒNG TRONG SINH HOẠT SAO
V. THỰC HÀNH
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Là một hình thức tập hợp nhi đồng từ 6 – 8 tuổi, để:
giáo dục nhi đồng theo 5 điều Bác Hồ dạy.
hướng dẫn nhi đồng làm quen với sinh hoạt tập thể.
- xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
- phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh
1. Sao nhi đồng là gì?
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
2. Cách tổ chức Sao:
- 1 sao gồm từ 5 – 10 nhi đồng
- Mỗi sao cử ra một trưởng sao để điều khiển công việc của Sao.
- Tên Sao nhi đồng lấy theo những đức tính tốt: Thật thà, Chăm ngoan, Đoàn kết, Vui vẻ…
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
3. Phụ trách Sao:
- Mỗi Sao có 1 đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được cử chọn làm phụ trách Sao, trực tiếp hướng dẫn Sao sinh hoạt.
- Mỗi lớp nhi đồng có 1 chi đội TNTP Hồ Chí Minh giúp đỡ, đỡ đầu; có 1 cán bộ phụ trách nhi đồng là giáo viên chủ nhiệm lớp đó.
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
4. Thời gian, thời lượng sinh hoạt Sao:
- Sinh hoạt từng Sao riêng: 1 tháng từ 2-3 lần
Mỗi lần khoảng 30 phút
- Ngoài ra, 1 tháng có một lần sinh hoạt lớp nhi đồng (sinh hoạt chung giữa các Sao để đánh giá thi đua giữa các Sao)
Mỗi lần khoảng 40 – 45 phút
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
5. Nội dung – Hình thức sinh hoạt Sao:
+ Nội dung:
- Tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi xoay quanh các nội dung, chủ điểm của Chương trình dự bị đội viên: Kính yêu Bác Hồ, Con ngoan, Trò giỏi, Vệ sinh sạch sẽ, Yêu Sao và yêu Đội, Biết những điều cần thiết khi ra đường, Noi gương người tốt việc tốt
Hoặc có thể dựa trên các chủ điểm tháng của nhà trường, của Đội trong từng năm cụ thể để xây dựng nội dung cho phù hợp.
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
+ Hình thức:
- Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, lồng ghép giáo dục kiến thức, đạo đức, kĩ năng phù hợp với lứa tuổi:
+ múa, hát
+ đọc thơ, kể chuyên
+ chơi trò chơi
+ hái hoa dân chủ …
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
6. Bài hát truyền thống – Lời hứa nhi đồng:
+ Bài hát chính thức:
Nhanh bước nhanh nhi đồng (NS: Phong Nhã)
+ Lời hứa nhi đồng:
Vâng lời Bác Hồ dạy
Em xin hứa sẵn sàng
Là con ngoan trò giỏi
Cháu Bác Hồ Chí Minh *
II. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
- Tham mưu lãnh đạo, lên kế hoạch, TKB sinh hoạt
- Chọn lựa, bồi dưỡng phụ trách Sao *
- Phối hợp với các phụ trách nhi đồng, lập danh sách nhi đồng và lập Sao.
- Tiến hành các Lễ của Sao: đặt tên Sao, bầu trưởng Sao, công nhận Sao, ra mắt phụ trách Sao. (có thể gộp lại, tiến hành 1 lần để đỡ mất nhiều thời gian)
- Họp phụ trách Sao để chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt trong tháng, lên kế hoạch sinh hoạt từng tuần.
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
MỘT BUỔI SINH HOẠT SAO
Bước 1: - Chào hỏi, ổn định, điểm số (điểm danh)
- Hát bài hát truyền thống, đọc lời hứa.
Bước 2: - NĐ Báo cáo các việc đã làm trong tuần qua.
- PTS tuyên dương, nhắc nhở.
Bước 3: Sinh hoạt chủ điểm (tiếp tục chủ điểm của tháng hoặc sang chủ điểm mới của tháng khác): tổ chức các hoạt động có nội dung liên quan đến chủ điểm.
Bước 4: PTS: - Tổng kết, tuyên dương, nhắc nhở
- Dặn dò các việc phải làm
Toàn Sao hát tập thể, kết thúc buổi sinh hoạt
V. CÁCH THỨC NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHI ĐỒNG TRONG SINH HOẠT SAO
- Luôn nhận xét, đánh giá theo hướng động viên, khuyến khích, tuyên dương
- Lấy tập thể để nhắc nhở, giáo dục các nhân.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Sao: ………………
Lớp: ……………
V. THỰC HÀNH
[Ẩn quảng cáo]