Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/69

TẬP LÀM VĂN LỚP 5

Lượt xem:392|Tải về:0|Số trang:69 | Ngày upload:09/11/2012

Tuần: 1 MÔN: TẬP LÀM VĂN Tiết:1 Ngày dạy: 6 / 9 / 2006 Bài dạy: CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNHI. Mục tiêu:1. Nắm được cấu tạo gồm 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả cảnh. 2. Biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể. II. Đồ dùng dạy - học: - Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 1 (nếu có). - Bảng phụ ghi sẵn:+ Nội dung phần ghi nhớ. + Tờ giấy khổ to trình bày cấu tạo của bài Nắng trưa. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:1. Kiểm tra bài cũ: TGHoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1’20’10’3’2. Bài mới:a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học. b. Nội dung:Hoạt động 1: Nhận xét. Mục tiêu: Nắm được cấu tạo gồm 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của một bài văn tả cảnh....