Tập tự truyện - Tô Hoài

Upload: LyKimCuong.dokovn|Ngày: 17/01/2012|Lượt xem: 487|Tải về: 10

Nhớ lại ng�y ấy, t�i c�n thấy c�i trường t�i như h�n non bộ chon von giữa đ�m chậu c�y cảnh Hồi bấy giờ t�n l� trường Nordemann, nhưng ai cũng gọi l� trường Y�n Phụ U t�i đưa t�i đi men Hồ T�y l�n � Y�n Phụ Khỏi một c�i dốc, dừng lại, tr�ng xuống b�n tay phải thấy c�i s�n s�u v� rộng ra tận hai m

Nhớ lại ng�y ấy, t�i c�n thấy c�i trường t�i như h�n non bộ chon von giữa đ�m chậu c�y cảnh. Hồi bấy giờ t�n l� trường Nordemann, nhưng ai cũng gọi l� trường Y�n Phụ. U t�i đưa t�i đi men Hồ T�y l�n � Y�n Phụ. Khỏi một c�i dốc, dừng lại, tr�ng xuống b�n tay phải thấy c�i s�n s�u v� rộng ra tận hai m�p hồ Tr�c Bạch, c� c�y lạc t�y, c�y m�t, c�y sung v� ngổn ngang những m�i đ�nh cong. Nếu kh�ng th�nh tai nghe trong ấy vang ra tiếng đập thước g� nhịp cho học tr� đọc đều kh�ng thể ngỡ đấy l� trường học....
[Ẩn quảng cáo]