/3

Thái sư Trần Thủ Độ

Upload: NhatAnhPhan.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 665|Tải về: 2

Ngày soạn: 24/1/2011 Ngày giảng: 26/1/2011Tiết 68 Đọc vănĐọc thêm: THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ(Trích Đại Việt sử ký toàn thư)Ngô Sĩ Liên –Mục tiêu bài họcGiúp học sinh: Kiến thức Bốn sự kiện và cách ứng xử của Trần Thủ Độ.Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, khắc họa tính cách nhân vật sắc nét, kết cấu rõ ràng, diễn đạt gọn, hành văn mạch lạc.Kỹ năng Tóm tắt sự kiện và đánh giá nhân vật lịch sử một cách đúng đắnB. Phương pháp, phương tiện - Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, gợi mở- Phương tiện : SGK,SGV, tài liệu chuẩn kiến thức kỹ năng.Tiến trình bài dạyỔn định tổ chức lớp, ss, bài cũBài : Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã thể hiện những phẩm chất đáng quí nào của Trần Quốc Tuấn ? Bài mớiHoạt động của GV và HSYêu cầu cần đạt ? Cho nghiên cứu mục tiểu dẫn trong sgk ,...