Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tham luan cong tac GVCN

Lượt xem:168|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BÀI THAM LUẬNTRƯỚC HỘI NGHỊCBCNV NHÀ TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPKính thưa quý vị Đại biểu, thưa Hội nghị. “ Vai trò phối hợp của tổ chức đoàn trong việc nâng cao chất lượng học tập và giáo dục đạo đức, lối sống góp phần phát triển toàn diện nhân cách người ĐVTN, HS trong nhà trường. ”là một vấn đề hết sức quan trọng đang được cả XH quan tâm trong bối cảnh đất nước thời mở cửa hiện nay. Đây cũng chính là chủ đề mà Đoàn trường xin trình bày trước Hội nghị.Hội nghị cũng đã với trình bày và cũng đã vời nghe nhiều bài tham luận, nói lên được nhiều vấn đề quan trọng, đánh giá một cách khách quan và toàn diện những thuận lợi, những khó khăn, những kết quả đạt được của trường trong những năm qua. Tuy nhiên với vai trò của tổ chức...