/4

tham luan cong tac GVCN

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 314|Tải về: 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BÀI THAM LUẬNTRƯỚC HỘI NGHỊCBCNV NHÀ TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPKính thưa quý vị Đại biểu, thưa Hội nghị. “ Vai trò phối hợp của tổ chức đoàn trong việc nâng cao chất lượng học tập và giáo dục đạo đức, lối sống góp phần phát triển toàn diện nhân cách người ĐVTN, HS trong n

[Ẩn quảng cáo]