/13

Tham luận đổi mới kiểm tra đánh giá

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 666|Tải về: 11

ĐẶT VẤN ĐỀSau những năm thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đến nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đã được xác định khá rõ ràng và đi vào nề nếp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số mặt vẫn còn những hạn chế nhất định, do đó đã đặt ra yêu cầu cần phải được tiếp tục bồi dưỡn

[Ẩn quảng cáo]