/3

tham luan giao vien chu nhiem lop

Upload: TungTungTung.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 397|Tải về: 3

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúcbáo cáo tham luậnGiáo viên chủ nhiêm lớp với công tác phối hợp với gia đình và các tổ chức xã hội Đơn vị: Kính thưa quí vị đại biểu. Kính thưa các thầy cô giáo Được sự phân công của phòng GD và ĐT, của BGH , thay mặt cho các GVCN lớp tôi xin chia sẻ với Hội thảo một số Biện pháp- giải pháp trong tham luận “GVCN lớp với công tác phối hợp với gia đình và các tổ chức xã hội”.Kính thưa Hội thảo! Như chúng ta đã biết để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông, thì công tác phối hợp giữa GVCN lớp với gia đình và các tổ chức xã hội khác là rất quan trọng. Là một trường ở xa trung tâm huyện, nhìn chung các em ngoan, lễ phép, có ý thức trong học...