/1

THAM LUAN HOC TAP

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 207|Tải về: 1

đội tntp hồ chí minhLiên đội thcs tháI phươngBản tham luận về học tập Kính thưa Đoàn chủ tịch Kính thưa các vị đại biểu Thưa Đại hội.Tôi vừa được nghe bạn chi đội trưởng lên thông qua báo cáo và đề án phương hướng công tác Đội năm học 2010 - 2011. Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí . Sau đây tôi xin tham luận trước đại hội về vấn đề làm thế nào để học tốt . Theo tôi nghĩ muốn học tốt phải thực hiện được những điều sau:Chăm học : Chăm học thể hiện tất cả các mặt hoạt động:Đi học đều, ở lớp phải chăm chú nghe giảng .Tích cực tham gia các hoạt động học tập rèn luyện ở lớp .Đảm bảo giờ tự học, sử dụng thời gian với chất lượng cao.Cố gắng cải tiến thực hiện những phương pháp học tập.Học tập có phương pháp .Học tập có phương pháp nhiều...