/4

tham luận phòng chống HS bỏ học

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 711|Tải về: 4

BÁO CÁO THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐỘI TRONG VIỆC PHÒNG HỌC SINH BỎ HỌC Kính thưa: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….- Các Đ/c Gv- TPT Đội Được sự đồng ý của trường trực HĐĐ huyện ninh phước hôm nay trong hội nghị tôi xin trình bày báo cáo tham luận vai trò của tổ ch

[Ẩn quảng cáo]