Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tham luận phòng chống HS bỏ học

Lượt xem:407|Tải về:3|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

BÁO CÁO THAM LUẬN VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐỘI TRONG VIỆC PHÒNG HỌC SINH BỎ HỌC Kính thưa: ……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………….- Các Đ/c Gv- TPT Đội Được sự đồng ý của trường trực HĐĐ huyện ninh phước hôm nay trong hội nghị tôi xin trình bày báo cáo tham luận vai trò của tổ chức Đội trong công tác phòng chống học sinh, đội viên bỏ học năm học 2010- 2011 của Liên đội Trường THCS Phước Vinh Thưa các Đồng chíTrường THCS Phước Vinh là trường thuộc xã miền núi của huyện Ninh Phước. Trong các năm học tỷ lệ học sinh bỏ học với tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của huyện tuy nhiên trong năm học 2010- 2011 tỷ lệ học sinh bỏ học giảm rất nhiều hơn so với các năm học về trước đó là do có sự chỉ đạo kịp thời của Chi bộ, BGH và sự phối hợp giữa các ban ngành...