Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tham luận thanh niên

Lượt xem:635|Tải về:4|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

BÁO CÁO THAM LUẬN“ Vần đề Thanh niên tình nguyện trong trường học “ Kính thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội. Hôm nay, trong không khí trang trọng và phấn khởi của Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tôi rất vinh dự được thay mặt cho Đoàn viên, thanh niên trường THPT Pò Tấu trình bày tham luận với nội dung:” Vấn đề Thanh niên tình nguyện trong trường học n sinh viên được trình bày tham luận với nội dung “Chúng tôi là Sinh viên tình nguyện”.Kính thưa Đại hộiPhong trào thanh niên tình nguyện là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, có tính giáo dục và tính nhân văn; là môi trường đoàn kết tập hợp, thu hút thanh niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng. Hoạt động tình nguyện đã mang lại ý nghĩa to lớn về nhiều mặt: kinh tế - chính trị,...