Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tham luan Truong hoc Than Thien- HS tich cuc

Lượt xem:373|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”Năm học 2011 – 2012, ngành Giáo dục đã bước vào năm thứ 4 triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngày 19 tháng 8 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013. Theo đó, ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23 tháng 11 sẽ là “Ngày về nguồn” để tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đặc biệt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và của các trường. Để từng bước xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nhằm triển khai kế hoạch thực hiện phong...