/2

Tham luan Truong hoc Than Thien- HS tich cuc

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 579|Tải về: 0

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”Năm học 2011 – 2012, ngành Giáo dục đã bước vào năm thứ 4 triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngày 19 tháng 8 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lị

[Ẩn quảng cáo]