/6

Tham luận về Công tác chủ nhiệm lớp

Upload: NhungLex.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3776|Tải về: 63

THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPNhư chúng ta đã biết bởi bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối ưu để tiềm năng của học sinh được phát triển dưới sự giáo dục của nhà trường, trong đó giáo viên chủ nhiệm đóng một v

[Ẩn quảng cáo]