/6

Tham luận về Công tác chủ nhiệm lớp

Upload: NhungLex.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2519|Tải về: 48

THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPNhư chúng ta đã biết bởi bản chất của quá trình giáo dục là tổ chức toàn bộ cuộc sống, học tập, hoạt động của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi tối ưu để tiềm năng của học sinh được phát triển dưới sự giáo dục của nhà trường, trong đó giáo viên chủ nhiệm đóng một vai trò quan trọng.. Công việc của giáo viên chủ nhiệm cũng như người làm vườn, người làm vườn không chỉ biết ươm mầm mà phải biết chăm sóc tạo điều kiện để cho hạt giống nẩy mầm và phát triển. Thời đại mở cửa của nền kinh tế hiện nay có ảnh hưỡng không ít đến việc học tập và rèn luyện nhân cách của học sinh. Ở độ tuổi này, các em rất dễ bị lôi kéo, rất dễ thể hiện cái tôi của mình. Trong khi ngoài xã hội quá nhiều cái...