/2

Tham luận về công tác phát triển Đảng

Upload: NhungLex.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1558|Tải về: 18

BÀI THAM LUẬNCÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Kính thưa Đoàn chủ tịch!Kính thưa Đ/c Trần Thị Măng phó bí thư chi bộ, Giám đốc TT Kính thưa đại hội! Được Đoàn Chủ tịch cho phép phát biểu, trước hết tôi nhất trí với nội dung bản Báo cáo và dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 được trình bày trước

[Ẩn quảng cáo]