/2

Tham luận về công tác phát triển Đảng

Upload: NhungLex.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 667|Tải về: 6

BÀI THAM LUẬNCÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Kính thưa Đoàn chủ tịch!Kính thưa Đ/c Trần Thị Măng phó bí thư chi bộ, Giám đốc TT Kính thưa đại hội! Được Đoàn Chủ tịch cho phép phát biểu, trước hết tôi nhất trí với nội dung bản Báo cáo và dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 được trình bày trước Đại hội. Sau đây, tôi xin trình bày một số ý kiến nhằm bổ sung Báo cáo chính trị của BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2011- 2012, trình Đại hội về vấn đề: “Đoàn Thanh niên với công tác phát triển Đảng viên”Kính thưa các đồng chí !Hơn 80 mùa xuân ra đời và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam đó khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân...