/5

Tham luận về VHVN - TDTT

Upload: NhungLex.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1813|Tải về: 4

Tham luận về VHVN – TDTT thưa đoàn chủ tịch. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý. Thưa toàn thể đại hội. Qua một thời gian làm việc của đại hội tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2002 – 2005 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2007. Rất vinh

[Ẩn quảng cáo]