Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tham luận về VHVN - TDTT

Lượt xem:1173|Tải về:3|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

Tham luận về VHVN – TDTT thưa đoàn chủ tịch. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý. Thưa toàn thể đại hội. Qua một thời gian làm việc của đại hội tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2002 – 2005 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2005 – 2007. Rất vinh dự cho tôi khi được sự uỷ nhiệm của Đoàn chủ tịch. Tôi xin được đóng góp một vài ý kiến nhỏ của mình trong bản tham luận về Văn hoá văn nghệ – Thể dục thể thao. Như chúng ta đã biết Đất nước ta từ ngàn đời nay luôn giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của Cha ông để lại. Những hoạt động văn hoá văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi con người. Đó là những hoạt động mang tính...