Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

thanh lap hoi dong truong

Lượt xem:191|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

ubnd tỉnh hải dươngsở giáo dục và đào tạoSố: /SGD&ĐT-TCCBV/v Hướng dẫn thành lập Hội đồng trườngcộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 21 tháng 8 năm 2009Kính gửi: - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố; - Các trường trung học phổ thông; - Các trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện/thành phố Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007; Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Điều lệ), Sở Giáo dục và Đạo tạo hướng dẫn các trường chuẩn bị và thực hiện thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ 2009- 2014; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, hoạt động...