/6

Thanh Tich ca nhan cua BT doan Truong

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 430|Tải về: 1

ĐOÀN tncs hồ chí minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đoàn TRƯỜNG Nguyễn Thị Minh Khai Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TỈNH UỶ KHEN THƯỞNG -Kính gởi: -Huyện Đoàn Tây Hoà. -Tỉnh Đoàn Phú Yên. -Tỉnh Uỷ Phú Yên.I. Sơ lược lý lịch:-Họ và tên :Trần Công Toàn.-Ngày sinh: 2

[Ẩn quảng cáo]