Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

THE DUC BAT LIEN TIEP VAO 5 O

Lượt xem:489|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Môn : Thể dụcBàI: BậT ChụM CHÂN LIÊN TụC VàO 5 ÔI.Mục đích- yêu cầu:1-Kiến thức: - Trẻ biết đững chụm chân, 2 tay chống hông, bật liên tục vào 5 ô.2- Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng bật chụm chânvaf phát triển cơ chân cho trẻ. - 80-85% trẻ đạt yêu cầu3- Tư tưởng: - Trẻ tập hào hứng và có thói quen rèn luyện thân thể hàng ngày.II. Chuẩn bị: vạch chuẩn, phấn, sắc xôIII. Nội dung tích hợp: âm nhạc, toán, mtxq.IV. Cách tiến hành: Hoạt động của côTGHoạt động của trẻ NX1.Khởi động-Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu đi khác nhau:bằng gót chân, kiễng chân, mũi chân, đi thường…2.Trọng độnga)Bài tập phát triển chung:-ĐT tay 1: 2 tay đưa ra trước, lên cao-ĐT chân 2: ngồi khuỵu gối.-ĐT bụng 2: đứng nghiêng người sang 2 bên.-ĐT nhảy2: bật tại chỗ.b) Vận động cơ bản:* Cô làm mẫu:- Lần 1:Cô tập từ...