Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/31

THE GIOI ĐONG VAT

Lượt xem:1158|Tải về:0|Số trang:31 | Ngày upload:09/11/2012

CHỦ ĐỀ NHÁNH: Tuần thứ 30: Thực hiện từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2009I- yêu cầu :1- Kiến thức: - Cháu biết tên gọi một số động vật dưới nước như: Tôm, cua, cá, rùa, ếch, lươn... Biết đặc điểm hình dáng, màu sắc bên ngoài như: To, nhỏ, trò, dài, có vẩy,không có vẩy, mềm, cứng. Biết nơi sống của chúng, cách vận động, thức ăn. Cháu biết cách chơi, thể hiện được vai chơi ở hoạt động góc.2- Kỹ năng: - Trẻ biết ích lợi của động vật sống dươí nước…từ đó trẻ trẻ tạo ra một số sản phẩm đa dạng phong phú qua tác phẩm nghệ thuật tạo hình và có cảm hứng trong hoạt động âm nhạc .Trẻ tham gia tích cực các hoạt động trong tuần do cô tổ chức .3- Thái độ: Giáo dục cháu biết các món ăn từ tôm, cua, cá, ốc, sò là thực...