/2

thi ĐH,CĐ 2007-2012 _Ankin

Upload: HuongHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 561|Tải về: 1

17.Chuyên đề bài tập Ankin 1.11a Câu 6: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ k

[Ẩn quảng cáo]