Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Thi HKI tham khảo

Lượt xem:96|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Thứ ngày tháng năm 2008 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2007- 2008. Môn thi:NGỮ VĂN . Thời gian: 90’ ( không kể phát đề). I.Trắc nghiệm 5 điểm (chọn câu trả lời đúng, mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm) 1.Ý nào đúng nhất trong các trường hợp sau? A.Gà là một loài gia cầm. B. Gà là một loài gia cầm có hai cánh. C.Gà có hai cánh là gia cầm. D. Gà có hai chân là gia cầm 2.Trong giao tiếp, nói lạc đề là vi phạm phương châm hội thoại nào? A.Phương châm quan hệ. B.Phương châm về lượng. C.Phương châm về chất. D.Phương châm cách thức 3.Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết về vùng biển nào? A.Sầm Sơn(Thanh Hóa ) B.Hạ Long(Quảng Ninh) C.Đồ Sơn(Hải Phòng) D.Cửa Lò(Nghệ An) 4.Cảm hứng chủ đạo của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là gì? A.Về thiên nhiên. B.Về lao động. C.Về chiến tranh. D.Cả A,B đúng. 5.Ý nào cho thấy việc đánh cá là thường xuyên của người dân chài trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá? A.Biểu hiện niềm vui, sự phấn khỡi. B.Thể hiện sức mạnh vô địch của con người. C.Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. D. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi. 6. Đoàn thuyền đánh cá có bố cục theo hành trình một chuyến ra khơi của Đoàn thuyền đánh cá .Đúng hay sai? A.Đúng B.Sai. 7. “Vàng” và “Bạc”trong câu “Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đông” được hiểu ra sao? A.Hai thứ kim loại quý. B.Màu sắc của vẩy và đuôi cá. C.Cả A,B đúng. D. Cả A,B sai 8. Nhân vật trữ tình trong bài thơ Bếp lửa là ai? A.Người cháu B.Người bốø. C.Người mẹ D.Ngưới bà 9.Điền từ:”mùa lúa, mùa cau, úa,đau” vào chỗ trống cho thích hợp ở hai câu sau? Được………,…….mùa cau; Được……….,……….mùa lúa. 10.Cho biết nghĩa của hai câu vừa hoàn thành ở câu hỏi 9? 11.Phương châm hội thoại là những qui định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp. Đúng hay sai? A. Đúng B.Sai 12.”Áo chàm đưa buổi phân ly- Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.”Hai câu thơ đã sử dụng phép tu từ nào? A.So sánh. B.Hoán dụ. C.Nhân hóa. D.Ẩn dụ 13.Nội dung chính của hai khổ thơ đầu bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là gì? A.Cảnh lên đường và tâm trạng người lao động. B.Cảnh lao động. C.Sự phong phú của các loài cá trên biển. D.Cảnh hoàng hôn trên biển. 14.Lời của nhân vật nào trong bài thơ”Bếp lửa”? A.Tác giả B.Người bà C.Bà và cháu. D.Cả A,B,C. đúng 15.Cho biết nghĩa các câu sau? A.Tấc đất, tấc vàng; B.Lá lành đùm lá rách; C.Môi hở răng lạnh; D.Chó ăn đá, gà ăn muối. 16. Ghép cột A với cột B cho có nghĩa.(mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm ) Cột A Cột B Kết quả   1.Nếu lịch sử 1.Hạt giống để mùa sau  ….A….B   2.Trong đâm tối 2.Chọn ta làm điểm tựa  ….A….B   3.Nếu được làm 3.Làm người lính đi đầu  ….A….B   4.Vui gì hơn 4.Tim ta làm ngọn lửa  ….A….B  II.Tự luận (4 điểm ) 1.Cho biết ý nghĩa của hình ảnh Bếp lửa, ngọn lửa trong bài thơ Bếp Lửa? 2.Truyện Làng của Kim Lân. Hãy cho biết: a.Nét riêng của tình yêu Làng ở nhân vật Ông hai là gì? b.Tâm trạng Ông hai như thế nào? Trong hoàn cảnh nào? c.Nghệ thuật chủ yếu của truyện Làng là gì? *Cách làm trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 11