/6

Thi thử chuyên Nguyễn Huệ_Lần2

Upload: XinhNguyenThi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 446|Tải về: 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2009 - 2010 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề có 6 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm)       Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:..

[Ẩn quảng cáo]