/2

thi violympic toan vong 9

Upload: HaiLiver.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1002|Tải về: 5

Câu 1: Cho hình thang ABCD có , hai đường chéo vuông góc với nhau tại H. Biết rằng AB = cm; HA = 3cm. Khi đó HC =  cm. Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 4cm; CH = 6cm. Khi đó BC = cm. Câu 3: Cho hình bình hành ABCD có BC = 3cm, góc D bằng 65 độ. Kẻ AH vuông góc với CD tại

[Ẩn quảng cáo]