Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Upload: DungHoang.dokovn|Ngày: 05/03/2013|Lượt xem: 348|Tải về: 0

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Tên đề tài : Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2011

BÀI 9: THIÊN NHIÊN

NHIỆT ĐỚI ẨM GIÓ MÙA

Nội dung bài học

a. Tính chất nhiệt đới:

Dựa vào SGK và những hiểu biết của bản thân,em hãy giải thích nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới?

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

a. Tính chất nhiệt đới:

 Nguyên nhân:

Do vị trí nước ta nằm trong vòng đai nội chí tuyến  Nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn.

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

a. Tính chất nhiệt đới:

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?

a. Tính chất nhiệt đới:

 Biểu hiện:

- Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm cao trên 200C.

- Tổng số giờ nắng đạt 1.400 – 3.000 giờ/năm.

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

a. Tính chất nhiệt đới:

b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Dựa vào SGK và những hiểu biết của bản thân, em hãy giải thích vì sao khí hậu nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn?

b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:

 Nguyên nhân:

Do giáp biển  các khối không khí qua biển đã mang lại cho nước ta một lượng mưa lớn

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Dựa vào SGK, Em hãy chứng minh nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn?

b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:

 Biểu hiện:

- Lượng mưa trung bình năm cao: 1.500 – 2.000 mm (có nơi đạt 3.500 – 4.000 mm).

- Độ ẩm không khí cao trên 80%.

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:

Dựa vào hình vẽ, hãy cho biết nước ta nằm trong vòng đai gió nào? Gió thổi theo hướng nào?

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

c. Gió mùa:

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

00

Xích đạo

c. Gió mùa:

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Dựa vào SGK và quan sát hình vẽ, các cặp hãy hoàn thành phiếu học tập sau?

Hoàn thành phiếu học tập

Áp cao Xibia

Tháng

11 – 4

Miền Bắc

Đông Bắc

Lạnh khô,

Lạnh ẩm

Áp cao Ấn Độ Dương

Tháng

5 – 6

Cả nước

Tây Nam

Nóng ẩm.

Mưa cho Nam Bộ và Tây Nguyên

Khô nóng cho ven biển Trung Bộ

Áp cao cận chí tuyến Nam

Tháng

7 – 10

Cả nước

Tây Nam riêng Bắc Bộ có hướng Đông Nam

Nóng ẩm.

Mưa cho cả nước

Hoạt động của gió mùa mùa đông

video về tuyết rơi ở SaPa

c. Gió mùa:

 Gió mùa mùa đông:

Tại sao miền Nam nước ta hầu như không ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc?

Tại sao cuối mùa đông, gió mùa Đông Bắc lại gây mưa ở vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ?

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Hoạt động của gió mùa mùa hạ

Hoạt động của gió mùa mùa hạ

c. Gió mùa:

 Gió mùa mùa hạ:

Tại sao khu vực đồng bằng ven biển Trung Bộ có kiểu thời tiết khô nóng vào đầu mùa hạ?

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Hoạt động của gió mùa mùa đông

Hoạt động của gió mùa mùa hạ

d. Sự phân hóa khí hậu

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân hóa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?

Miền Bắc:

- Mùa đông lạnh ít mưa

- Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều

Miền Nam:

- Mùa mưa

- Mùa khô

ĐÁNH GIÁ

Câu 1: HS gắn mũi tên gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ và thời tiết đặc trưng lên bản đồ câm?

Câu 2: Giải thích tại sao khí hậu nước ta lại mạng tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?

Câu 3: Giả sử không có gió mùa mùa đông thì tự nhiên nước ta sẽ thay đổi như thế nào?

HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP

Làm câu hỏi và bài tập SGK trang 44.

Sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao nói về khí hậu và thời tiết của Việt Nam.

Xem tiếp bài 10 trang 45.

[Ẩn quảng cáo]