/24

Thiết kế kiến trúc

Upload: CuNhanChemGio.dokovn|Ngày: 22/02/2013|Lượt xem: 314|Tải về: 3

Chương 6: Thiết kế kiến trúcNội dung chính  Thiết kế kiến trúc là gì?  Tổ chức hệ thống  Phân rã hệ thống  Các chiến lược điều khiển  Các kiến trúc tham chiếu1 Thiết kế kiến trúc là gì?  Quy trình thiết kế kiến trúc là quy trình thiết kế nhằm xác định các hệ thống con cấu tạo lên hệ thống đề

[Ẩn quảng cáo]