Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/24

Thiết kế kiến trúc

Lượt xem:185|Tải về:3|Số trang:24 | Ngày upload:22/02/2013

Chương 6: Thiết kế kiến trúcNội dung chính  Thiết kế kiến trúc là gì?  Tổ chức hệ thống  Phân rã hệ thống  Các chiến lược điều khiển  Các kiến trúc tham chiếu1 Thiết kế kiến trúc là gì?  Quy trình thiết kế kiến trúc là quy trình thiết kế nhằm xác định các hệ thống con cấu tạo lên hệ thống đề xuất và framework giúp điều khiển các hệ thống con và giao tiếp giữa chúng  Kết quả của quy trình thiết kế này là bản đặc tả về kiến trúc phần mềm  Thiết kế kiến trúc là pha sớm nhất trong quy trì