/17

Thông tư hướng dẫn về minh tài sản, thu nhập cá nhân

Upload: NgocRuby.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 205|Tải về: 0

THANH TRA CHÍNH PHỦ ______________________Số: 2442/2007/TT-TTCPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007THÔNG TƯHướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về mi

[Ẩn quảng cáo]