/16

Thông tư số 12

Upload: NgocRuby.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 264|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố: 12 /2009/TT-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009 THÔNG TƯBan hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sởBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP n

[Ẩn quảng cáo]