/3

Thư dụ Vương Thông lần nữa

Upload: NhatAnhPhan.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1813|Tải về: 5

Đọc văn "thư dụ vương thông lần nữa"( Nguyễn trãi)Tiết 78,79Ngày soạnI - Mục tiêu cần đạt.Giúp học sinh: - Thấy được ý chí quyết thắng, lòng yêu hoà bình của quân , dân ta cùng chiến lược đánh vào lòng người thể hiện qua bức thư. - Nắm được nghệ thuật lập luận sắc bén, mạnh mẽ, giàu sức thuyết phục của tác giả.II - Phương pháp, phương tiện. 1,Phương pháp. -Dạy học theo hình thức thuyết trình giảng giải phát vấn, gợi tìm, chia nhóm thảo luận. 2,Phương tiện. -Sử dụng SGK,SGV,Sách tham khảo.III - Tiến trình dạy học. 1,ổn định lớp. 2,Kiểm tra bài cũ.: 3,Dạy bài mới.Thời gian  Hoạt động của GV và Học Sinh Yêu cầu cần đạt CH: Đọc phần tiểu dẫn, nêu những nội dung chính trong phần này?CH: Đọc tác phẩm, chia bố cục, nêu nội dung của mỗi phần?CH: Nêu quan niệm của tác giả đối với người dùng binh...