Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Thư dụ Vương Thông lần nữa

Đọc văn "thư dụ vương thông lần nữa"( Nguyễn trãi)Tiết 78,79Ngày soạnI - Mục tiêu cần đạt.Giúp học sinh: - Thấy được ý chí quyết thắng, lòng yêu hoà bình của quân , dân ta cùng chiến lược đánh vào lòng người thể hiện qua bức thư. - Nắm được nghệ thuật lập luận sắc bén, mạnh mẽ, giàu sức thuyết phục của tác giả.II - Phương pháp, phương tiện. 1,Phương pháp. -Dạy học theo hình thức thuyết trình giảng giải phát vấn, gợi tìm, chia nhóm thảo luận. 2,Phương tiện. -Sử dụng SGK,SGV,Sách tham khảo.III - Tiến trình dạy học. 1,ổn định lớp. 2,Kiểm tra bài cũ.: 3,Dạy bài mới.Thời gian  Hoạt động của GV và Học Sinh Yêu cầu cần đạt CH: Đọc phần tiểu dẫn, nêu những nội dung chính trong phần này?CH: Đọc tác phẩm, chia bố cục, nêu nội dung của mỗi phần?CH: Nêu quan niệm của tác giả đối với người dùng binh...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1515|Tải về:5|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: