/3

Thư dụ Vương Thông lần nữa

Upload: NhatAnhPhan.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2289|Tải về: 7

Đọc văn "thư dụ vương thông lần nữa"( Nguyễn trãi)Tiết 78,79Ngày soạnI - Mục tiêu cần đạt.Giúp học sinh: - Thấy được ý chí quyết thắng, lòng yêu hoà bình của quân , dân ta cùng chiến lược đánh vào lòng người thể hiện qua bức thư. - Nắm được nghệ thuật lập luận

[Ẩn quảng cáo]