/3

THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3107|Tải về: 8

Tuần 18Tiết 46 Ngày dạy: 21 -12 -2010THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬNI.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức:- Biết phát hiện, phân tích và sửa chữa được các lỗi về lập luận trong văn nghị luận2. Kĩ năng: - Nhận diện, phân tích được các lỗi về lập luận trong một số văn bản nghị luận.- Sửa chữa các

[Ẩn quảng cáo]