Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

Lượt xem:2496|Tải về:8|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Tuần 18Tiết 46 Ngày dạy: 21 -12 -2010THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬNI.MỤC TIÊU : 1. Kiến thức:- Biết phát hiện, phân tích và sửa chữa được các lỗi về lập luận trong văn nghị luận2. Kĩ năng: - Nhận diện, phân tích được các lỗi về lập luận trong một số văn bản nghị luận.- Sửa chữa các lỗi về lập luận- Có kĩ năng tạo lập các văn bản nghị luận có lập luận chặt chẽ, sắc sảo.- Rèn kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng ra quyết định.3. Thái độ: Diễn đạt nghiêm túc ; Có ý thức thận trọng để tránh lỗi về lập luận.II. TRỌNG TÂM:1. Kiến thức:- Một số lỗi về lập luận.- Cách sửa các lỗi về lập luận2. Kĩ năng: - Nhận diện, phân tích được các lỗi về lập luận trong một số văn bản nghị luận.- Sửa chữa các lỗi về lập luận- Có kĩ năng...