/2

Thực hành phép tu từ ngữ âm

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 573|Tải về: 1

Tuần ,Tiết 34, Ngày soạn:,24.9,Ngày dạy:29.9.08 Gv: Trần Công Hân,Yersin Đà LạtTiếng Việt: Thực hành một số phép tu từ cú phápA.Mục tiêu bài học: -Củng cố,nâng cao thức về một số biện pháp tu từ cú pháp(phép lặp cú pháp,phép liệt kê,phép chêm xen):đặc điểm và tác dụng của chúng-Biết phân tích các ph

[Ẩn quảng cáo]