/3

Thực hành về chữa lỗi LL

Upload: HoaiNinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 101|Tải về: 0

Tiết theo PPCT: 52 THỰC HÀNH CHỮA LỖI LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Ngày soạn: 11.12.10 Ngày giảng: Lớp giảng: 12A 12C Sĩ số: Điểm KT miệng: A. Mục tiêu bài học Qua giờ thực hành nhằm giúp học sinh: + Củng cố lại lý thuyết các lỗi lập luận thường gặp đã học. + Rèn luyện kĩ năng chữa lỗi cho Hs, giúp Hs tránh các lỗi trong diễn đạt. B. Phương tiện thực hành - SGK, SGV Ngữ văn 12 - Một số tài liệu tham khảo khác C. Cách thức tiến hành - Ôn tập củng cố - Luyện tập thực hành D. Tiến trình giảng 1. Ổn định 2. KTBC (Không kiểm tra) 3. GTBM 4. Hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung cần đạt   GV: yêu cầu HS nhắc lại những lỗi thường gặp trong lập luận. HS nhắc lại GV củng cố - Hs: Nhóm 1 làm bài tập 1 a, b. - Hs: Nhóm 2: Làm bài tập 1c. -Hs: Nhóm 3 làm bt 2 sgk. - Hs: Nhóm 4 làm bài tập mở rộng. - Gv: Chuẩn bị bảng phụ cho Hs làm bài tập và trình bày. Gv lấy ngay các baì làm của Hs để minh hoạ. I. Củng cố lại lý thuyết: Các lỗi thường gặp trong lập luận II.Thực hành: 1. Bài tập 1: a) - Lỗi trong lập luận này là nêu luận cứ không đầy đủ, chủ yếu nêu nhiều về ca dao, tục ngữ trong khi đó bài văn nêu : “Giá trị quan trọng nhất của vhdg là giá trị nhận thức”. - Luận cứ này chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ thuộc về tự nhiên. - Nguyên nhân là Hs không hiểu được tính logic của luận cứ và thiếu các dẫn chứng cụ thể để làm rõ luận điểm. b) - Luận điểm nêu ko rõ ràng: luận điểm nêu ko xác đáng, ko nêu được rõ bản chất vấn đề - Luận cứ thiếu lôgic. Vì người viết ko nắm vững vấn đề cần trình bày, ko hiểu mqh giữa cá chi tiết trong tác phẩm. c). Cách dùng từ của luận điểm mang tính chung. Không làm nổi bật vấn đề. 2. Bài tập số 2: Sữa các lỗi lập luận: a) Bổ sung các luận cứ về giá trị nhận thức của văn học dân gian trong truyện cổ tích, ca dâo, tục ngữ,…và sắp xếp theo hệ thống: xã hội, con người, lao động, sản xuất, tự nhiên,…. b) Nêu rõ luận điểm: Sửa lại các luận cứ: c) Cần nêu luận điểm, lụân uận cứ nên bổ sung cụ thể, tiêu biểu, ngắn gọn liên quan đến tình huống nhặt vợ của Tràng, thái độ, tâm trạng của bà Cụ Tứ sau đó mới kl. 3. Mở rộng thêm các bài tập ngoài sgk: - Xác định lỗi sai về lập luận trong các đoạn văn. - Khắc phục các lỗi sai. III. Tổng kết: 1. Hệ thống lại các lỗi trong lập luận. 2. Lưu ý khi lập luận trong bài viết.   5. Củngc ố và dặn dò - Về nhà đọc lại những bài viết văn tìm và sửa lỗi trong lập luận - Chuẩn bị bài đọc thêm: Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới