Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/31

Thuế Máu - Ngữ Văn 8

Lượt xem:979|Tải về:1|Số trang:31 | Ngày upload:18/07/2013

Kiểm tra bài cũ 1. Bàn luận về phép học được Nguyễn Thiếp viết vào năm nào? A. 1789 B. 1790 C. 1791 D. 1792 2. Người đương thời gọi Nguyễn Thiếp là gì? A. Hải Thượng Lãn Ông. B. Không Lộ Thiền Sư. C. Tam Nguyên Yên Đổ. D. La Sơn Phu Tử. 3. Quan niệm của Nguyễn Thiếp về mục đích chân chính của việc học là gì? Học để làm người có đạo đức. Học để trở thành người có tri thức. Học để góp phần làm hưng thịnh đất nước. Gồm cả A, B, C. 4. Câu nào dưới đây có ý nghĩa tương đương với câu "theo điều học mà làm" trong Bàn luận về phép học? Học ăn, học nói, học gói, học mở. B. Ăn vóc, học hay. C. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. D. Học đi đôi với hành 5. Các phép học mà Nguyễn Thiếp bàn trong bài tấu của mình là những phép nào? Học tuần tự từ những điều đơn giản đến điều phức tạp. Học rộng nắm gọn những vấn đề cơ bản. Học phải áp dụng vào thực tế, học đi đôi với hành. Gồm cả A, B, C. 6. Câu nào thể hiện rõ tác dụng của phép học mà Nguyễn Thiếp nêu ra. Hoạ may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị. Nước mất nhà tan là do những điều tệ hại ấy. Gồm A và B. THUẾ MÁU (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp - Nguyễn Ái Quốc) Tiết 105 Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) là một trong những tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động cách mạng tr­ớc năm 1945. Văn ch­¬ng của Ng­ời là c«ng cụ sắc bén để nhằm mục đích vạch trần bộ mặt kẻ thù, nói lên nỗi khổ của nhân dân và kêu gọi đấu tranh. Chân dung Nguy?n �i Qu?c (Nguyễn Ái Quốc trong Đại hội Tua - Pháp) - “Bản án chế độ thực dân Pháp” đ­ợc viết bằng tiếng Pháp, xuất bản đầu tiên tại Pa- ri năm 1925. N¨m 1946, xuÊt b¶n ë ViÖt Nam. Gồm 12 ch­¬ng và phần phụ lục. - Tác phẩm đã tố cáo và kết án những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân; đồng thời nói lên tình cảnh khốn cùng của nhân dân thuộc địa và tình cảm cña tác giả. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” Chương I: Thuế máu. Chương II: Việc đầu độc người bản xứ. Chương III: Các quan thống đốc. Chương IV: Các quan cai trị. Chương V: Những nhà khai hoá. Chương VI: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị. Chương VII: Bóc lột người bản xứ. Chương VIII: Công lí. Chương IX: Chính sách ngu dân. Chương X: Chủ nghĩa giáo hội. Chương XI: Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ. Chương XII: Nô lệ thức tỉnh. Phụ lục: Gửi thanh niên Việt Nam. Ý nghÜa nhan ®Ò THUẾ MÁU Gợi sự dã man,tàn bạo của chính quyền thực dân. - Gợi sự bi thảm của những ng­êi dân bản xứ và thái độ của tác giả. Thuế máu I. Chiến tranh và “Ng­ời bản xứ” II. Chế độ lính tình nguyện III. Kết quả của sự hi sinh Một số hình ảnh về cuộc chiến tranh thế giới lần 1 Dữ dội và tàn khốc… Cảnh chết chóc la liệt… Cảnh tang thương khắp nơi... Đau thương và mất mát... Chiến tranh và người bản xứ Người bản xứ trên các chiến trường Người bản xứ ở địa phương Số lượng người bản xứ không trở về Thái độ của các quan cai trị Trước chiến tranh Khi chiến tranh xảy ra Họ chỉ là: những tên da đen bẩn thỉu,những tên "An-nam-mít"bẩn thỉu,chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn. Họ biến thành: những đứa "con yêu",những người "bạn hiền",là "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do". Đó là thái độ coi thường, khinh bỉ và lăng nhục. Đó là thái độ đề cao, tâng bốc. -Nghệ thuật : - tương phản đối lập. - từ ngữ mỉa mai, châm biếm. > Vạch trần thủ đoạn lừa bịp bỉ ổi của chính quyền thực dân. Trư?c chi?n tranh h? b? dỏnh d?p như sỳc v?t. Khi chiến tranh xảy ra Họ đ­ợc tâng bốc vỗ về, đ­ợc phong danh hiệu cao quý Thảo luận ? Tại sao người bản xứ từ địa vị hèn hạ bỗng thành "những đứa con yêu", "những người bạn hiền", thậm chí được chính quyền thực dân phong cho danh hiệu tối cao là "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do"? Bởi vì: Thực dân Pháp muốn che giấu dã tâm lợi dụng xương máu của họ trong cuộc chiến tranh,bi�n h� th�nh v�t hi sinh cho quyền lợi cđa nước Pháp. Số phận người bản xứ trên các chiến trường châu Âu: - " Họ phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của họ để đi phơi thây trên các bãi chiến trường châu Âu." " Đã được xuống tận đáy biển để bảo Vệ tổ quốc cho các loài thuỷ quái." - "Bỏ xác tại miền hoang vu thơ mộng vùng Ban-căng." - "Đưa thân cho người ta tàn sát trên bờ sông Mác-nơ, hoặc trong bãi lầy miền Săm-pa-nhơ." - " Lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ huy và lấy xương mình chạm nên những cây gậy của các ngài thống chế." Phải xa vợ con, lìa bỏ quê hương... Chiến tranh tàn khốc. Họ phải phơi thây trên các chiến trường. Họ bị vắt kiệt sức trong các xưởng thuốc súng. Người bản xứ ở địa phương: Làm kiệt sức trong các xưởng thuốc súng. Bị nhiễm phải " những luồng khí độc đỏ ối của người Pháp". " đã khạc ra từng miếng phổi". Số phận ng­ời dân thuộc địa Ng­êi ra trËn Người ở hậu phương Phải xa vợ con, rời bỏ quê h­¬ng, đem mạng sống đổi lấy vinh dự hão huyền Phơi thõy trờn cỏc chi?n trư?ng Chõu �u, b? xỏc t?i nh?ng mi?n hoang vu,.. Họ không đ­ợc h­ởng tý nào về quyền lợi, biến thành vật hi sinh cho danh dự, lợi ích của kẻ cầm quyền Họ phải làm kiệt sức trong các xưởng thuốc súng,nhiễm phải luồng khí độc, khạc ra từng miếng phổi Kết quả: Trong số 70 vạn ng­ời ®Æt ch©n lªn ®Êt Ph¸p thì 8 vạn ng­ời không bao giờ nhìn thấy mặt trời quê h­¬ng nữa Nghệ thuật :- Liệt kê, con số xác thực, lập luận chặt chẽ. - Câu văn dài, hình ảnh biểu tượng. Nội dung: Đoạn văn thể hiện số phận thảm thương của người dân thuộc địa trong CTTG I. Qua đó tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khơi gợi lòng căm thù, phẫn nộ của nhân dân các dân tộc thuộc địa. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" được Nguyễn Ái Quốc viết bằng ngôn ngữ gì ? A. Tiếng Pháp B. Tiếng Anh C. Tiếng Việt D. Tiếng Nga Câu 2: Do?n trích Thuế máu thuộc chương thứ mấy của tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp"? A. Chương 1 B. Chương 2 C. Chương 3 D. Chương 4 Câu 3: Do?n trích Thuế máu thuộc kiểu văn bản nào ? A. Văn tự sự B. Văn biểu cảm C. Văn nghị luận D. Văn miêu tả Câu 4: N?i dung chính của phần Chiến tranh và người bản xứ là ? A. Nói về thủ đoạn phỉnh nịnh để mộ lính ở các nước thuộc địa và số phận bi thảm của những người lính thuộc địa. B. Nói về thủ đoạn dùng vũ lực để bắt lính của thực dân Pháp ở Đông Dương. C. Nói về sự bạc đãi, tráo trở của thực dân Pháp đối với những người lính thuộc địa sau khi đã hi sinh cho đất nước họ D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 5: Nhan đề Thuế máu có ý nghĩa: Đề cập đến vấn đề thực dân Pháp bắt lính ở các nước thuộc địa làm bia đỡ đạn trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Gợi sự dã man, tàn bạo của chính quyền thực dân. Gợi số phận bi thảm của người dân thuộc địa và thái độ lên án của tác giả. Gồm cả A, B, C. HướNG D?N V? NH� * PHÂN TÍCH MÂU THUẪN TRÀO PHÚNG C¬ BẢN TRONG PHẦN I CỦA TRUYỆN. * ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH PHẦN II VÀ III CỦA VĂN BẢN THEO CÂU HỎI h­ỚNG DẪN TRONG SGK. cảm ơn thầy cô giáo và các em