/31

Thuế Máu - Ngữ Văn 8

Upload: ViRUs.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1415|Tải về: 2

Kiểm tra bài cũ 1. Bàn luận về phép học được Nguyễn Thiếp viết vào năm nào? A. 1789 B. 1790 C. 1791 D. 1792 2. Người đương thời gọi Nguyễn Thiếp là gì? A. Hải Thượng Lãn Ông. B. Không Lộ Thiền Sư. C. Tam Nguyên Yên Đổ. D. La Sơn Phu Tử. 3. Quan niệm của Nguyễn Thiếp

[Ẩn quảng cáo]