Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC

Lượt xem:1969|Tải về:4|Số trang:9 | Ngày upload:10/11/2012

NS: 15 /11/2010 TUẦN 16ND: 22/11/2010 TIẾT 61Tập Làm Văn:THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC = (= ( = (= ( = ( = (= (=I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Nắm được các kĩ năng và vận dụng để làm bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1/ Kiến thức: - Sự đa dạng của đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.- Việc vận dụng kết quả quan sát, tìm hiểu về một tác phẩm cùng thể loại để làm bài văn thuyết minh về một thể loại văn học. 2/ Kĩ năng: Quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học.Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.Hiểu và cảm thụ được giá trị nghệ thuật của thể loại văn học đó.Tạo lập được một văn bản thuyết minh về một thể...