/6

Thuyết trình đồ dùng dạy học tự làm môn toán

Upload: CanhChimTuDo.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 5996|Tải về: 34

Phòng gd&đt huyện đĂk hà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namTrường tiểu học đĂk pxy Độc lập - Tự do - Hạnh phúcphiếu thuyết trình đồ dùng dạy học tự làm bậc tiểu học Tên đồ dùng: bảng đơn vị đo đại lượng (độ dài- khối lượng- diện tích - thể tích) Tác giả: Trần Thị Tuyến + Lưu Đức Trí Đơn vị dự thi: T

[Ẩn quảng cáo]