/6

tich hop, long ghep giao duc su dung nang luong tiet kiem va co hieu qua trong mon khoa hoc cho hsth

Upload: CaoAnhDuy.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1150|Tải về: 2

Báo cáo lý thuyết chuyên đề“dạy tích hợp, lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh tiểu học trong môn khoa học” Môn: Khoa học Người báo cáo: Trương Thị Oanh Ngày báo cáo: 22 / 10 / 2010 Giáo viên tổ: 4 - 5 Trường Tiểu học Hồng QuangA. Đặt vấn đề.1. Cơ sở lý luận: Năng l

[Ẩn quảng cáo]