/6

tich hop, long ghep giao duc su dung nang luong tiet kiem va co hieu qua trong mon khoa hoc cho hsth

Upload: CaoAnhDuy.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 665|Tải về: 2

Báo cáo lý thuyết chuyên đề“dạy tích hợp, lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh tiểu học trong môn khoa học” Môn: Khoa học Người báo cáo: Trương Thị Oanh Ngày báo cáo: 22 / 10 / 2010 Giáo viên tổ: 4 - 5 Trường Tiểu học Hồng QuangA. Đặt vấn đề.1. Cơ sở lý luận: Năng lượng là: dạng vật chất có khả năng sinh công bao gồm nguồn năng lượng sơ cấp: than, dầu, khí đốt và nguồn năng lượng thứ cấp là nhiệt năng, điện năng được sinh ra trong quá trình chuyển hoá năng lượng. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là: sử dụng năng lượng một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết...