/6

Tích hợp môn công nghệ lớp 10

Upload: NobichiPham.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 280|Tải về: 4

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10TuầnTiết PPCT BàiTên bàiNội dung tích hợp của bàiNội dung giáo dục bảo vệ môi trườngMức độ tích hợp111Bài mở đầu- Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân- Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay.- Phương hướng nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở nước ta.Nông, lâm, ngư nghiệp thông qua các hoạt động sản xuất đã có những hoạt động rất lớn tới sinh thái môi trường trên cả 2 mặt: tích cực và tiêu cực.- Hạn chế: do trình độ sản xuất của chúng ta còn thấp, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành nghề; chưa có nhận thức đúng về công tác bảo vệ môi trường mà chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt nên sản xuất nông, lâm, ngư...