/6

Tích hợp môn công nghệ lớp 10

Upload: NobichiPham.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 649|Tải về: 5

KẾ HOẠCH TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10TuầnTiết PPCT BàiTên bàiNội dung tích hợp của bàiNội dung giáo dục bảo vệ môi trườngMức độ tích hợp111Bài mở đầu- Tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân- Tình hình sản xuất nông, lâm, n

[Ẩn quảng cáo]