/8

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Upload: TuanNghia.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 149|Tải về: 0

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI I.Văn nghệ chào mừng1.....2.....3.....;4.....5..... II. Thông qua kết quả kiểm tra tư cách đội viên:Kính thưa các quý vị đại biểu!Kính thưa các anh chị phụ trách!Thưa toàn thể đại hội!Thay mặt Ban tổ chức em xin thông qua kết quả kiểm tra tư cách đội viên như sau:Tổng số đội viên tham dự đại hội là.....bạn, tất cả ..... đều đủ tư cách dự đại hội. III. Chào cờ - Phút sinh hoạt truyền thống – tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Sau đây em xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đội viên đứng dậy chào cờ. Mời đội Nghi lễ vào vị trí.Nghiêm! Chào cờ, chào!Quốc ca!Đội ca!Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!* Phút sinh hoạt truyền thống bắt đầu:“ Bác sống như trời đất của ta,Yêu từng...